«Αγαπιούνται τα παιδιά»

Posted: 3 Ἰουνίου, 2013 in Αντιπροπαγάνδιστικές Ειδήσεις

Ο αστυνομικός διευθυντής κατά παράβασιν καθήκοντος βγάζει ετυμηγορία για την υπόθεσιν της 13χρονης.

Καταρχήν δεν υπάρχουν δύο παιδιά, υπάρχει μόνον ένα. Η 13χρονη Ελληνίς είναι παιδί, ο 24χρονος Αλβανός είναι άνδρας. Δεν μπορεί δηλαδή να «αγαπιούνται τα παιδιά» γιατί δεν υπάρχουν δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟΝ 3727/2008 – ΦΕΚ 257/A’/18-12-2008 άρθρον 3ον, παράγραφος α’ :
[…ο όρος «παιδί» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών…]

Συνεπώς και σύμφωνα με τον νόμον το μοναδικόν παιδί της υποθέσεως είναι η 13χρονη.

Άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται στο Ελληνικόν κράτος, πόσο δε μάλλον από όργανα του νόμου και ακόμη περισσότερο από διευθυντικά στελέχη.

Κεφάλαιο VI

Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

1. Κάθε Μέρος λαμβάνει τα απαιτούμενα νομοθετι­κά ή άλλα μέτρα, προκειμένου να θεσπίσει ως ποινικά αδικήματα τις ακόλουθες πράξεις, όταν τελούνται με πρόθεση:
α. τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων με παιδί το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, δεν έχει φθάσει στη νόμιμη ηλικία για γε­νετήσιες πράξεις
β. τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων με παιδί, όταν:
– γίνεται χρήση καταναγκασμού, βίας ή απειλών, ή
– γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης θέσης εμπιστο­σύνης, εξουσίας ή επιρροής επάνω στο παιδί, ακόμη και εντός της οικογένειας, ή
– γίνεται κατάχρηση μιας ιδιαίτερα ευάλωτης κατά­στασης του παιδιού, κυρίως λόγω διανοητικής ή σωμα­τικής αναπηρίας ή κατάστασης εξάρτησης.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε Μέρος αποφασίζει την ηλικία κάτω από την οποία απαγορεύ­εται η διενέργεια γενετήσιων πράξεων με παιδί.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1α, δεν εφαρμόζο­νται σε γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων που συ­ναινούν.

Η παράγραφος 3 εξαιρεί τα ανήλικα παιδιά που συναινούν. Λέξις κλειδί είναι το «μεταξύ» δηλαδή όταν υπάρχουν δύο ανήλικοι που δεν έχουν φτάσει σε ηλικία κατάλληλη για γενετησίους πράξεις, οπότε και ενεργοποιούνται άλλοι νόμοι. Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωσιν υπάρχει μόνον ένας ανήλικος, δηλαδή η 13χρονη, συνεπώς έχουμε γενετήσια κακοποίησιν ακόμη και εάν η 13χρονη συναίνεσεν  στην πράξιν.

Στον ίδιον νόμο προσδιορίζεται η διαφθορά των παιδιών.

    Αρθρο 22

Διαφθορά παιδιών

Κάθε Μέρος λαμβάνει τα απαιτούμενα νομοθετικά ή άλλα μέτρα, προκειμένου να θεσπίσει ως ποινικά αδι­κήματα την εκ προθέσεως εξώθηση, για γενετήσιους λόγους, ενός παιδιού που δεν έχει φθάσει την ηλικία που ορίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18, παράγρα­φος 2, να παρίσταται σε γενετήσια κακοποίηση ή σε γενετήσιες πράξεις, ακόμη και χωρίς να πρέπει να συμ­μετέχει.

Δηλαδή έχουμε μια κλασική περίπτωσι διαφθοράς ανηλίκου από ενήλικο, αποπλανήσεως ανηλίκου δηλαδήν που ωραία και χαλαρά ο αστυνομικός διευθυντής χαρακτηρίζει «αγάπη».

Συγκινηθήκαμε !

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...