Κυβιστήσεων συνέχεια

Posted: 13 Νοεμβρίου, 2012 in Πατριωτισμός
Ἐτικέττες:, , ,

Δὲν ἐπέρασαν 6 μῆνες ἀπό τὴν ἐποχήν ποὺ ὁ Καρατζαφέρης ἐδήλωνεν κατηγορηματικῶς ὃτι ἡ ΤτΕ εἶναι κρατικὴ (ἒχουμε γράψει γιὰ αὐτό) καὶ τῶρα ἐκπλήσσεται ὃταν τὸν ἐνημερώνουν ὃτι εἶναι τράπεζα τοῦ Ρότσιλντ, ἀγνώστου μετοχικῆς συνθέσεως, μὲ μόλις 7% κρατικῆς συμμετοχῆς καὶ ἰσχύος άντιστοίχου τῆς τοῦ ἱδίου τοῦ συντάγματος.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὃτι δὲν ὑπήρξεν κανένα κούρεμα. Αὐτό ποὺ ὑπάρχει εἶναι συστηματικόν ἂρμεγμα κατά περιόδους, καὶ ὡς γνωστόν, ὃταν μὶα ἀγελάς δὲν παράγει γάλα, τὸ μέλλον της εἶναι εἰς τὸ τσιγκέλιον τοῦ κρεοπώλου.

Μὲ αὐτήν τὴν μέθοδον οἱ Ρότσιλντ ἢρμεξαν τὸν Ἑλληνισμόν τῆς Ἱωνίας καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν ἒστειλαν στὸ σφαγεῖον, μὲ τοὺς ψευδοσυμμάχους ἡμῶν, τοὺς ἀπολαμβάνοντας τέιον μετά αἱματηροῦ τὲ φρικαλέου θεάματος τῶν ἐπί λιμένος Σμύρνης «συνωστιζομένων» Ἑλλήνων, μὴ βάλλοντες ἐκείνην τὴν μοναδικήν κανονίαν ποὺ θὰ ἠδύνατο νὰ σταματήσει τὸ ἒγκλημα ἐπί τοῦ ἐνδοξοτέρου τὲ ὑπερτρισχιλιετούς ἑλληνικοῦ φύλου, τῶν Ἑλλήνων Ἰώνων, φοβούμενοι γὰρ μήπως τυχόν διέκοπταν τὴν τῶν πραγμάτων φυσικήν ῥοήν, ὃπως ἀκριβῶς γιὰ νὰ μῆν διακόψει τὸ ἒργον τῆς φύσεως δὲν ἐπεμβαίνει καὶ εἳς κινηματογραφιστής ντοκιμαντέρ κατά τὸν κατασπαραγμόν τινός ἐλέφαντος ἀπό ἀγέλην λεόντων.
Ποῖοι; Οἱ ἲδιοι «σύμμαχοι» ποὺ δὲν ἐπέτρεπαν ἡμῖν νὰ καταλάβουμε τὴν Πόλιν, ποὺ ἦταν εὐκολος τότε ὑπόθεσις.
Δια τὶ; Διὰ τὸν ἀπλούστατον λόγον ὃτι ἐν Ἰωνίᾳ καὶ ἐν Πόντῳ δὲν ὑπήρχε ἂλλος τρόπος νὰ ἀφαιρέσουν τὴν οἰκονομικήν ἰσχύν τῶν ἰκανοτάτων Ἑλλήνων, παρὰ μονάχα καθήμενοι ἐπί τοῦ σκαμνίου τῆς δήθεν ἑλληνικής Ἐθνικής Τραπέζης (τοῦ Ρότσιλντ ἐπίσης-1841) νὰ ξεκινήσουν τὸ ἂρμεγμα.
________________________________

ΥΓ1: ΜΗΝ ΠΟΥΛΑΤΕ ΧΡΥΣΟΝ, ὃ,τι ἠμπορεῖ σήμερον νὰ ἀγοράσει ὁλίγον χρήμα, αὓριον μπορεῖ νὰ σώζει ζωάς.

ΥΓ2: Ἐπειδή σιγά-σιγά ξετυλίγεται τὸ κουβάρι, ἀναρωτιέμαι ἐάν ὃτι ζοῦμε ἒχει ξεκινήσῃ ἀπό τὴν προσάρτησιν τῶν Ἰονίων νήσων, τότε ποὺ αἱ μεγάλαι δυνάμεις ἐπέβαλαν τὸν Γεώργιον ὡς Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καὶ ἂλλους ὃρους ὃπως θρησκευτική καὶ λατρευτική ἐλευθερία (θαρρεῖς καὶ γνώριζαν ἀπό τὸ 1864 ὃτι θὰ ἀπελευθερωνόταν ἡ βόρειος Ἑλλάς, στὴν ὁποῖα διέμεναν καὶ Ἑβραῖοι καὶ Μουσουλμάνοι).
• Ἐπίσης ὃλως τυχαίως τὴν Κέρκυραν εδιάλεξεν ὁ Ρότσιλντ γιὰ νὰ κάνει τὴν βίλα του, ὃπως ἐπίσης καὶ ἡ βασιλική οἰκογένεια τὰ ἀνάκτορα.
• Ἡ εὶσοδος τῆς ΕΤΕ στὰ ταμπλό τοῦ χρηματιστηρίου τῆς ΝΥ (1999) σηματοδότησε σὲ συνδυασμό μὲ τὴν γενναίαν  ὑποτίμησιν τῆς δραχμῆς (1998) ἐπί πρωθυπουργίας Σημίτου, τὸ ἂρμεγμα τῶν ἰδιωτικῶν καταθέσεων τῶν Ἑλλήνων μέσῳ τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀξιῶν Ἀθηνῶν (ΧΑΑ), περίοδος μετά τὴν ὁποῖαν ἐσυναντήθησαν μαζικῶς γιὰ πρώτη φορά οἱ Ἓλληνες με τὰ καταναλωτικά δάνεια, ἐγκλωβισμένοι ὃντες στὸ ΧΑΑ.
Ἣταν ἡ ἲδια περίοδος ποὺ ὃλως τυχαίως καὶ ξαφνικὰ ἂρχισαν τὰ ΜΜΜΕ νὰ παρουσιάζουν – πρήζοντα τὰ οὒμπαλα ἡμῶν- χρηματιστηριακὰς εἰδήσεις ἐπί καθημερινόν βάσιν.
• Τῷ 2006 ἡ Ἐθνική Τράπεζα Ἑλλάδος (νυν σκέτον Ἐθνική Τράπεζα) ἐκανε αὐξηση μετοχικοῦ κεφαλαίου (λεφτά Ἑλλήνων) 3 δις εὐρῶ γιὰ νὰ καλύψει τὴν ἐξαγορά τῆς Τουρκικῆς Finansbank, (γιὰ νὰ δοῦμε τὶ ἒγραφαν οἱ κομμουνισταὶ τοῦ ΟΑΚΚΕ ἐκείνην τὴν περίοδον). Δηλαδή ἒφυγαν 3 δις ἀπό τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ βοηθήσουν τὴν Τουρκία ποὺ ἦταν τότε στὸ ΔΝΤ, νὰ ἀντιστραφοῦν μελλοντικῶς οἱ ὃροι καὶ σήμερον ἡ Τουρκία νὰ μᾶς κάνει τὸν καμπόσο.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι:
Νὰ προσδοκοῦμε σὲ μελοντικόν ἂρμεγμα ἢ τὸ μέλλον ἡμῶν εἶναι στὸ τσιγκέλι τῶν ἐπί χιλιετιῶν τσομπαναρέων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς;

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...