Περί μαλακίας Ἰνδοευρωπαϊκῆς

Posted: 11 Αὐγούστου, 2012 in Γλώσσα

Τόση μανία ἒχει καταλάβει ὃλους τοὺς δῆθεν, τοὺς ντεμέκ καὶ τοὺς τᾶχα νὰ ἐτυμολογοῦν Ἑλληνικὰς λέξεις βάσει τῆς ἀνυποστάτου ἰδεοληπτικῆς, σχεδόν νεογλωσσολογικῆς θρησκείας, Ἰνδοευρωπαϊκῆς θεωρίας, ποὺ βρίσκουν κοινά στοιχεῖα τῆς λέξεως γέρων μὲ τὴν σανσκριτικήν garam.
Πῶς τῶρα δύναται προκύψειν ἀπό τὸ γκάραμγέρων, οἱ Θεοί καὶ ἡ ψυχή των.

Καὶ γιὰ ἀκόμη μὶαν φοράν ἐπαναλαμβάνω ὃτι γλωσσολόγος οὐκ εἰμί. Οὒ τὲ ἠλίθιος ὃμως εἰμί.
Σχέσιν λοιπόν τοῦ γκαραμ μὲ τὸν γέρωντα δὲν βλέπω. Αὐτό ὃμως ποὺ ἒρχεται ἀμέσως στὸ μυαλόν εἶναι ἡ σχέσις γέρων ↔ ἱέρων.

Ὑπάρχει ἂλλη περίπτωσις ὃπου τὸ ἱε έγινε γε-  ;
Σαφῶς. Εἶναι ἡ λέξις γεράκι ἀπό τὸ ἀχαιοελληνικόν ἱέραξ → ἱεράκιον → γεράκιον → γεράκι.

Μήπως δὲν ἦταν ἡ γερουσία ή γερωσία ή γερωνία ἓνας σημαντικός θεσμός κυρίως ‘ς τὰς Δωρικὰς πόλεις;
Γιατὶ ὑπήρχε τόσος σεβασμός στοὺς γέρων(τ)ες; Ἐπειδή ἦταν σανσκριτικῶς garam ἢ μήπως ἐπειδή ἦταν σεβάσμιοι δηλαδή ἱεροί;
Συνεπῶς, κατὰ τὴν ἂποψὶν μου, πιθανότερον εἶναι ὁ ἱερός ρίζα τοῦ γέρωντος παρά τὸ σανσκριτικόν γκαραμ.

Ἀλλά δὲν γίνεται, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ σκαρφιστοῦμε κάτι τὸ ἰνδροευρωπαϊκόν γιὰ νὰ προσδώσουμεν ψευδοκῦρος. Ἐάν δὲν φέρει ἓνα “ΙΕ” ὡς διακριτικόν μία ἐτυμολόγησις, δὲν γίνεται καὶ ἲσως καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπεται. Ἐξάλλου ἡ ἰνδοευρωπαϊκή θεωρία εἶναι θρησκεῖα, ἀφοῦ ἂνθρωποι ἰνδοευρωπαίοι δὲν ὑπάρχουν καὶ ἡ ΙΕ θεωρία ἀφορᾶ μόνον τὰς γλώττας καὶ ὂχι τοὺς λαούς. Ἀφορᾶ δηλαδή μὶαν ὑποτιθεμένην γλώσσαν ποὺ ἐταξίδευεν μόνη της, χωρίς ὁμιλητάς ἂλλά μονάχα ὡς ἢχος, ὡς ἓνας ἀκουστικός ἰός.

Ἐπομένως ἢ πιστεύεις ‘ς τὴν μὶαν ἁγίαν ΙΕ θεωρίαν ἢ ὂχι. Ἐγώ δὲν πιστεύω καὶ γιαυτό ἐγκαινιάζω μία κατηγορίαν απινδοευρωπαϊκών ἂρθρων, ὂχι ἀντινδοευρωπαϊκή, μὴν προσδόσουμε τόση ἀξίαν ‘ς τὴν θεωρίαν μὲ τὸ “αντί”.

Κάθε προπαγάνδα ἐπενδύει καὶ ‘ς τὸ “αντί” ρεύμα για να λειτουργήσῃ. Παίρνει δύμανιν καὶ ἀξίαν ἀπό τὰς ἀντιδράσεις. Αύτὸ βεβαίως κάνει κάθε μηδενιστική προπαγάνδα καθῶς εἶναι εὐκολότερον το ἐνκρημνίζειν ἀπό τὸ κτίζειν.

Παραδόξως πάντως, ἐνώ ἡ “Ἰνδία” εἰκάζεται ὃτι ἐτυμολογεῖται ἀπό τὸ παλαιοπερσικόν hindus, γράφεται με ψιλή καὶ ὂχι μὲ δασείαν ἀπό τὴν ἐποχήν τοῦ Στράβωνος. Ὃποτε θέλουν μᾶς τὴν κάνουν h τὴν δασείαν οἱ γλωσσολόγοι καὶ ὃποτε θέλουν μᾶς κάνουν τὴν…πάπια.

Advertisements
σχόλια
 1. Ὁ/ἡ Φοιτίωνας γράφει:

  Καθόλου μαλακία η ΙΕ. Παρουσιάζουν όλες οι γλώσσες σχεδόν σε κάποια σημεία ομοιότητες και αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλήθεια έχεις γράψει άρθρο ποτέ σε επιστημονικό περιοδικό; γιατί έτσι γίνεται σοβαρή δουλειά.

  • Ὁ/ἡ Στράβων Αμασεύς γράφει:

   Δεν μπορώ να γράψω σε επιστημονικό περιοδικό γιατί δεν είμαι επιστήμων.

   Όλες οι γλώσσες παρουσιάζουν ομοιότητες;
   Λογικό. Ξέρεις πόσα χρόνια κυβερνούσαν οι Έλληνες μέχρι και την Βακτριανή; Άσε που κάποια τούβλα δικοί μας, τις αναφορές στα Ελληνιστικά βασίλεια της Βακτριανής τις κάνουν με το σταγονόμετρο. Σύγκρινε λ.χ. την Αγγλική και την Ελληνική Βικιπαίδεια στο λήμμα Διόδοτος Α’ και θα δεις ότι οι δικοί μας ίσως ούτε καν γνωρίζουν το πόσα χρόνια επηρέαζε ο Ελληνισμός τις εξελίξεις και τον πολιτισμό. Όχι πως είναι αξιόπιστη η Βικιπ. αλλά είναι μια ένδειξη του ενδιαφέροντος μας.
   Μετά ανέλαβαν μεν οι Ρωμαίοι αλλά και πάλι η Ελληνική ήταν η κορυφαία γλώσσα ειδικά στην ανατολή. Μέχρι και οι θρησκείες των είναι επηρεασμένες από την Ελληνική φιλοσοφία, ακόμη και ο Βουδισμός, ο οποίος φτάνει μέχρι και την Ιαπωνία.
   Γιατί όχι και η γλώσσα;
   Ή μήπως οι Βυζαντινοί που είχαν επαφές στην ανατολή δεν επηρέαζαν τα πράγματα; Τι μιλούσαν οι βυζαντινοί; Σουαχίλι; Ελληνικά μιλούσαν.

   Εγώ αντιστρέφω την θεωρία και λέω ότι πιο πιθανόν είναι να υπάρχουν κοινά γλωσσικά στοιχεία λόγω των επιδράσεων της Ελληνικής παρά να προϋπήρχαν τα κοινά στοιχεία.

   Εξάλλου μην ξεχνάς το σπουδαιότερο. Βάρβαρους τους ονομάζαμε γιατί δεν μπορούσαμε να τους καταλάβουμε. Βαρ-βαρ ακούγαμε όταν μιλούσαν.
   Εσύ πιστεύεις ότι ένας πολιτισμός που γέννησε φιλοσοφία, μαθηματικά, ιατρική, γεωμετρία, ιστορία κλπ κλπ…
   …αυτός ο λαός, εάν έβλεπε κοινά γλωσσικά στοιχεία δεν θα τα έψαχνε; Δεν θα ανακάλυπτε την γλωσσολογία ήδη από τον 7ο π.Χ αιώνα;
   Τι ήταν οι αρχαιότεροι ημών Έλληνες; Κουφοί ή βλάκες; Εάν έβλεπαν ότι στην Ινδία χρησιμοποιούσαν λέξεις με τις ίδιες ρίζες δεν θα έκαναν τουλάχιστον κάποιες σκέψεις; Δε θα αναρωτούντο «βρε γιατί ομοιάζουν οι λέξεις μας με τις λέξεις των;»

   Και γιατί είναι πιο πιθανόν; Γιατί αποδείξεις και ιστορικά στοιχεία για τις μετακινήσεις Ελληνικών πληθυσμών και για την παρουσία Ελληνικών ηγεσιών στις περιοχές έχουμε. Αποδείξεις όμως για Ινδοευρωπαίους δεν έχουμε. Συνεπώς κερδίζει η πρώτη περίπτωσις.

 2. Ὁ/ἡ Φοιτίωνας γράφει:

  Διάβασε αυτό το βιβλίο => The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World έκδοση του 2006, αν δε το βρείς στείλε μου email να στο στείλω. Σοβαρή δουλειά γίνεται μόνο απο επιστημονικούς κλάδους τώρα αν υπάρχει σκοπός που το κάνουν αυτό δεν ξέρω αλλά πάντως δεν τα βρήκαν τα πάντα οι Έλληνες σε αυτό τον πλανήτη, τα πιο σημαντικά ναι, ίσως αλλά όχι όλα. Μην λέμε και ότι θέλουμε.

  • Ὁ/ἡ Στράβων Αμασεύς γράφει:

   Θα το ψάξω το βιβλίο. Η διεύθυνσις μου stravon.amaseus@gmail.com

   Δεν βρήκαμε τα πάντα οι Έλληνες, βρήκαμε όμως την λογική και ότι απορρέει από αυτήν (μία είναι η λογική σε όλες τις επιστήμες) και είχαμε αποδεδειγμένως το μικρόβιο της αναζητήσεως αιτιών και αιτιατών. Δηλαδή τις όποιες γλωσσικές ομοιότητες σίγουρα θα τις επεσήμαναν και θα τις μελετούσαν και στην χειροτέρα των περιτπώσεων σίγουρα κάποιος αρχαίος Έλλην θα έκανε έστω και μία αναφορά.

   Μα να πέρασαν τόσο αδιάφορες αυτές οι ομοιότητες από τον λαό της αναζητήσεως και του προβληματισμού, αλλά και της καταγραφής αυτών; Δεν το βρίσκεις λιγουλάκι παράδοξο; Εδώ ο Πλούταρχος λ.χ. έκανε θρησκευτικό και θεολογικό συγκρητισμό, δεν θα απασχολούσαν έστω και έναν αρχαίο οι δήθεν κοινές ρίζες των λέξεων;

   Και να πω ότι δεν υπήρχαν ετυμολογικές ανησυχίες από τους αρχαίους; Σωκράτης, Πλάτων κλπ επιχείρησαν δεκάδες ετυμολογίσεις και παρετυμολογίσεις. Δεν θα έβλεπαν ένα κάτι για να αναφερθούν σε αυτό; Ένα κάτι ρε παιδί μου.

   Αποδείξεις περί Ινδοευρωπαίων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αποδείξεις για τις μετακινήσεις των Ελλήνων σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Και ως γνωστόν η γλώσσα δεν κόβει μόνη της αεροπορικά εισιτήρια για να ταξιδεύει. Χρειάζεται ομιλητές. Συνεπώς αυτό που είναι σήμερα αποδεδειγμένο προσδίδει και μεγαλύτερη πιθανότητα στο να είναι οι Έλληνες αυτοί που διέδωσαν τις λέξεις και κατέστησαν κοινές τις ρίζες και όχι να ήταν αποδέκτες αυτών. Δεν αποκλείω μάλιστα οι άλλοι λαοί να μην μιλούσαν καν, εάν θέλουμε να το φτάσουμε στα άκρα. Δεν είναι υποχρεωτικό να μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι πριν από 4000 χρόνια.
   Απίθανον μεν, εξίσου απίθανον δε με την Ινδοευρωπαική θεωρεία. 🙂

   Εάν πάντως πεισθώ από το βιβλίο που προτείνεις, θα το παραδεχθώ δημοσίως.

 3. Ὁ/ἡ Φοιτίωνας γράφει:

  Πες μου ό,τι δεν δέχεσαι ό,τι ο άνθρωπος προήλθε απο τον πίθηκο ή τέλος πάντων την θεωρία της εξελίξεως. Θα τρελαθώ! Απο που έχεις στοιχεία ό,τι τα Ελληνικά μεταδώθηκαν λόγω των μετακινήσων των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο; Έχεις αποδείξεις;;

  • Ὁ/ἡ Στράβων Αμασεύς γράφει:

   Για τις μετακινήσεις υπάρχουν αποδείξεις (ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικά ευρήματα κλπ). Για την μετάδωσι των Ελληνικών όχι. Δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις αρχαίων συνομιλιών.

   Ωστόσο ξέρουμε ότι οι Έλληνες μιλούσαν ελληνικά και κυκλοφορούσαν από την Βακτρία μέχρι και τις Ηράκλειες στήλες, για να μην πούμε και έξω από αυτές. Αποδεδειγμένα πάντως αυτές ήταν οι περιοχές στις οποίος εκινείτο ο ελληνικός κόσμος.

   Όσο για τον πίθηκο, σαφώς και δεν προήλθε ο άνθρωπος από αυτόν. Εάν ισχύει η θεωρία της εξελίξεως (πάντα βάζω το εάν) άλλο ήταν το είδος που διακλαδώθηκε, όχι ο πίθηκος. Ίσως ο προ-πίθηκος* ή κάτι άλλο. Δεν εξηγεί τα πάντα η εξελικτική θεωρία. Σε πολλές περιπτώσεις με τα χίλια ζόρια και με τις χίλιες παραδοχές την κάνουμε αποδεκτή, θαρρείς και είναι θρησκεία, που ίσως και να είναι.

   Δεν ασχολήθηκα πολύ με το θέμα, είμαι όμως βέβαιος πως εάν ασχοληθώ με χρονολογίες (εποχές δηλαδή), διακλαδώσεις ειδών, μεταλλάξεις κλπ σίγουρα τα της βρω μελανά σημεία.
   __________________________
   *Μόλις σου εξήγησα γιατί η (εξελικτική) απάντησις είναι ότι το αυγό έκανε την κότα. Πριν το μοιραίον ωόν, πριν το καθοριστικόν ωόν κάνει την εμφάνιση του, δεν υπήρχε καν η κότα, υπήρχε η προ-κότα ή κάτι άλλο. Τ
   όσο απλά. Το αιώνιο ερώτημα και τρίχες κατσαρές. Εάν ισχύει το ένα, ισχύει το άλλο.
   Εάν δηλαδή ισχύει η εξελικτική θεωρία, το ωόν εποίησεν την κότα και όχι το αντίστροφο. Δηλαδή το ωόν της κότας γεννήθηκε από ένα άλλο είδος. Εκτός εάν δεν ισχύει η θεωρία της εξελίξεως των ειδών και επομένως το ερώτημα παραμένει.
   Συνεπώς το ερώτημα που κρύβεται πίσω από αυτό του αυγού είναι: ισχύει η εξελικτική θεωρία;

   Και εάν θέλεις να το πάω ακόμη πιο μακρυά…υπάρχει συνείδησις στην εξέλιξη ή είναι τυχαία; Τι είναι η τύχη; Μήπως είναι Θεά; …τρέχα γύρευε…

 4. Ὁ/ἡ Φοιτίωνας γράφει:

  Το βιβλίο στο έστειλα διάβασέ το

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...